Điện thoại: 0979081779

Email: minhcong.prodution@gmail.com

Địa chỉ: 45/370 THỤY KHUÊ, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Facebook